.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

 

ZARZĄD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

Sabina Fołta - Niedzielczyk - Prezes
Barbara Gawor - Wiceprezes
Ewa Zięba - Sekretarz
Łukasz Halbina - Skarbnik
Aleksandra Łuczko - Członek Zarządu