.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

WAŻNE!!!!!!

Informacja dla uczestników projektu   współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie informuje, że 9 września 2013 r. mija ostateczny termin  skorzystania z jady konnej w ramach otrzymanego karnetu. Po tym terminie karnet traci ważność.

Prezes Towarzystwa DPS w Płazie
Sabina Fołta- Niedzielczyk