.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

1% podatku

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie.
Dziękując za wsparcie pragniemy podkreślić, że każdy z nas najdrobniejszym gestem pomocy w sposób świadomy może przyczynić się do rozwiązania konkretnego problemu czy poprawy sytuacji osób nieradzących sobie w życiu.