.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

"Piknik Fotograficzny z Osobami Niepełnosprawnymi"

"Piknik Fotograficzny z Osobami Niepełnosprawnymi"
Starosta Chrzanowski oraz Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie oraz Powiatowym Domem Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie serdecznie zapraszają na "Piknik Fotograficzny z Osobami Niepełnosprawnymi" w dniu 30 czerwca 2015 roku

ZAPROSZENIE