.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO NA JURZE”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” obejmuje swoim zasięgiem pięć gmin powiatu chrzanowskiego: gminę Alwernia, gminę Babice, gminę Chrzanów, gminę Libiąż oraz gminę Trzebinia. Aktualnie trwa proces opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla tego obszaru. Jednym z elementów prac jest badanie potrzeb i preferencji mieszkańców gmin tworzących LGD „Partnerstwo na Jurze”. W związku z tym, przygotowana została niniejsza ankieta.

Będziemy wdzięczni, gdyby zechciał/a Pan/Pani ją wypełnić i podzielić się swoimi oczekiwaniami na temat przyszłości i kierunków rozwoju gminy zamieszkania w kontekście rozwoju LGD „Partnerstwo na Jurze”. Wyniki badania pozwolą na dokonanie oceny dotychczasowych działań LGD, a także umożliwią wskazanie słabych i mocnych stron współpracy w ramach partnerstwa. Odpowiedzi udzielone przez Pana/Panią nie będą ujawniane osobom postronnym. Prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczej. Posłużą do przygotowania rekomendacji dla wyznaczania priorytetowych obszarów strategicznych oraz głównych inwestycji, które powinny być zrealizowane w najbliższych latach na terenie gmin tworzących obszar funkcjonalny.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 10 min.
Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii!

ANKIETA