.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej działające przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie im. Adama Starzeńskiego informuje, że przy placówce powstaja Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zapraszamy osoby, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w tego typu zajęciach. Zgłaszać swój udział można pod numerem 32 6131 291 lub osobiście w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie ul Wiosny Ludów 4.

Dyrektor PDPS w Płazie - Kazimiera Żmudzińska