.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

"Z wysokości końskiego grzbietu"

Z początkiem marca bieżącego roku Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie rozpoczęło nabór do projektu pod nazwą: ”Organizacja aktywnego trybu życia poprzez jazdę konną oraz wydanie materiałów promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR”.


To już kolejny projekt, którego środki aplikowano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Małe Projekty. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Realizacja projektu potrwa przez okres 6 miesięcy tj. do 15 września br. Informacja o planowanym projekcie była zamieszczona w lokalnej prasie, na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na plakatach. Projekt jest ogólnodostępny i skierowany do wszystkich zainteresowanych osób z obszaru działania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Z projektu skorzysta 180 osób, każda z nich ma do wykorzystania cztery godziny bezpłatnej jazdy konnej. Uczestnikami projektu są dzieci powyżej 9 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe bez ograniczenia wiekowego.
Celem projektu jest promocja aktywnego trybu życia szlakami turystycznymi obszaru objętego Lokalną Strategię Rozwoju.
Program jazdy konnej został tak opracowany by przebiegał przez najważniejsze atrakcje turystyczne obszaru trzech gmin ( Zamek Lipowiec,  Skansen, szlaki rowerowe i piesze, kościół w Mętkowie, arkoza kwaczalska, Rezerwat Lipowiec, Rezerwat Bukowica, Pałac Starzeńskich w Płazie ). Uczestnicy projektu mają okazję z wysokości końskiego grzbietu zapoznać się z urokami oraz walorami  historycznymi i przyrodniczymi naszego regionu.
Całkowita wartość projektu wynosi 41 749,50 zł, w tym 33 237,66 zł to środki unijne.